CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vapecode cam kết bảo vệ tuyệt đối thông tin của khách hàng thu được từ các đơn hàng, email, form tư vấn,...Không cung cấp cho bên thứ 3 không liên quan và chỉ sử dụng với mục đích phục vụ cho quá trình bán hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Thông tin của quý khách hàng được sử dụng với những trường hợp sau:

  • Phân tích, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bổ sung các chương trình ưu đãi, hỗ trợ phù hợp.
  • Cung cấp cho đơn vị vận chuyển để xử lý đơn hàng nhanh, chính xác, đúng thời gian.

Vapecode cam kết không bán thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các cá nhân, tổ chức không phải là đơn vị vận chuyển. Mọi thông tin khách hàng cung cấp sẽ chỉ được dùng để phục vụ quá trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, và cung cấp các chương trình ưu đãi, khuyến mãi.

Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng khách hàng sẽ cung cấp các thông tin chính xác để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Với trường hợp khách hàng đưa thông tin không trùng khớp với các thông tin trước đó, có thể sẽ không được nhận quyền lợi mà Vapecode đưa ra trước đó.

Nếu trường hợp bên thứ 3 (đơn vị vận chuyển) sử dụng thông tin và phát sinh vấn đề, Vapecode sẽ từ chối xử lý lúc đó và sẽ chỉ xử lý nếu quý khách có mặt nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

 

Gửi Lời Nhắn